Nedecon.fi

Nedecon

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

ENDERO OYJ -INFORMAATIONHALLINNAN RATKAISUJA

Endero Oyj tarjosi omista ja yhteistyöyritystensä ohjelmistoista asiakasyrityksilleen koottuja informaationhallinnan ratkaisuja ja palveluita. Näitä tuetaan prosessien kehittämisen ja sähköisen viestinnän konsultointi- ja suunnittelupalveluilla. Enderon pääratkaisu, Informaatiotyöpöytä on joustava Internet-, intranet- ja ekstranet -järjestelmä, joka yhdistää tietojärjestelmät ja palvelut käyttäjälle saumattomaksi kokonaisuudeksi.

ENDERO JATKAA STRATEGIANSA MUKAISTA KESKITTYMISTÄ PALVELU- JA RATKAISULIIKETOIMINTAAN

Endero Oyj jatkaa strategiansa mukaista liiketoimintansa keskittymistä tiedonhallinnan ja sähköisen viestinnän palveluiden ja ratkaisujen kokonaisvastuullisena toimittajana. Ratkaisu- ja palvelutoimitusten osana Endero käyttää strategiansa mukaisesti ensisijaisesti parhaita kumppaniensa ohjelmistotuotteita. Strategian käytännön toteutusta on jatkettu 15.7.2002 sitoutumalla siihen, että Endero NAS -järjestelmäalustan tuotekehitys ja immateriaalioikeudet siirretään kolmen Enderosta siirtyvän työntekijän omistamaan yritykseen Systems Garden Oy:öön. Vastineeksi oikeuksien siirrosta Endero Oyj saa 19,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. - NAS-ohjelmistotuoteliiketoiminnan ja siihen liittyvän kanavamyynnin keskittäminen tähän erikoistuneeseen yhtiöön, Systems Garden Oy:öön takaa parhaiten järjestelmäalustan jatkokehityksen, toteaa Endero Oyj:n toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi. Endero on toteuttanut NAS-järjestelmäalustalla noin 120 asiakastoimitusta. Enderon NAS-järjestelmätoteutusten asiakassuhteet ja –vastuut säilyvät ennallaan. Endero jatkaa NAS-lisenssien jälleenmyyjänä ja NAS-järjestelmäalustaan perustuvien palveluiden ja asiakaskohtaisten projektitoimitusten toteuttajana. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Enderon julkistamiin liikevaihto- ja liikevoittoennusteisiin. Endero Oyj:n liiketoiminta muodostuu seuraavista eri asiakaskohderyhmille tarjottavista palveluista: - vaativat asiakaskohtaiset sovellukset, yritysportaaliratkaisut ja sovellusintegraatiot keskisuurille ja suurille finanssi-, telekommunikaatio- ja teollisuusyrityksille - sähköisen viestinnän konsultointi ja ratkaisut yritysten mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin - Enderon omiin ja kumppanien ohjelmistotuotteisiin perustuvat tiedonhallinnan ja sähköisen viestinnän ratkaisut ja palvelut PK-yrityksille, liitoille ja järjestöille Systems Garden Oy keskittyy ohjelmistoliiketoimintaan ja NAS-tuotteiden jälleenmyyntiin Enderon ja yhtiön muiden kumppanien kautta. Helsinki 15.7.2002

ENDERO OYJ:N OSAKE POISTETTIIN TARKKAILULISTALTA

Endero Oyj:n julkistettua tänään tiedot siitä, miten yhdistyminen yhtiön entiseen pääomistajaan Terra Nova Group Oy:öön vaikuttaa yhtiöön sekä sen pääomarakenteeseen ja liiketoimintaan, Helsingin Pössi on päättänyt poistaa yhtiön osakkeen pörssin tarkkailulistalta. ENDERO OYJ

TARKENNUS ENDERO OYJ:N XENETIC OY:N OSAKKEIDEN MYYNTIÄ KOSKEVAAN TIEDOTTEESEEN

Endero Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Terra Nova Group Oy myi 30.6.2002 omistusosuutensa Xenetic Oy:stä, yhteensä 26,97 prosenttia, Menire Oyj:lle. 600 000 euron kauppahintaan sisältyivät Terra Nova Group Oy:n omistamat Xenetic Oy:n osakkeet, yhteensä 26 974 kpl, jotka oikeuttavat yhteensä 26, 97 prosentin osuuteen Xenetic Oy:n kaikista osakkeista ja äänistä sekä lisäksi Terra Nova Group Oy:n laina saatavat korkoineen Xenetic Oy:ltä, yhteensä 366.785,87 euroa. Kaupan mukana Menire Oyj:lle siirtyvät myös Proha Oyj:lle annettuihin optioihin liittyvät velvoitteet, jotka oikeuttavat Proha Oyj:n yhteensä 6 900 Xenetic Oy:n osakkeen hankintaan vuosina 2002 ja 2003. Osakkuusyhtiö Xenetic Oy:n myynnistä tuloutuu Endero-konsernin satunnaisiin tuottoihin noin 0,2 M euroa. Kaupalla ei ole vaikutusta Endero Oyj:n liiketoimintaan eikä myöskään Enderon ja Xenetic Oy:n väliseen hosting-palveluita koskevaan yhteistyöhön. Helsinki 3.7.2002 Endero Oyj

RATSASTAJAINLIITON KILPAILUPALVELU KÄYNNISTYY

Suomen Ratsastajainliitto ja Endero Oyj ovat yhdessä kehittäneet internetissä toimivan ratsastuskilpailupalvelu KIPAn, joka kattaa kaikki Suomen kansalliset kilpailut este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Järjestelmä palvelee kilpailujärjestäjiä antamalla työkalut aina kilpailukalenterin laatimisesta kilpailujen perustamiseen ja tulosten julkaisemiseen. Ratsastajat pystyvät ilmoittautumaan kilpailuihin internetin kautta ja näkevät lähtölistat ja oman starttiaikansa verkosta. Lisäksi KIPA laskee hevosten ja ratsastajien ranking-pisteet ja ylläpitää arkistoja. Ratsastusyleisö löytää KIPAsta mm. kilpailut, lähtölistat, tulokset, hevostiedot sekä ranking-tilastot. KIPAa kehitetään edelleen. Seuraavassa vaiheessa palveluun liitetään neljä tuhatta aluekilpailua, automaattinen tulostiedotus medialle sekä gsm-palvelut. KIPA on Suomen Ratsastajainliiton pilottihanke, jonka rahoituksesta on vastannut Maa- ja metsätalousministeriö ja toteutuksesta Endero Oyj.

ENDERO OYJ MYI OMISTUSOSUUTENSA XENETIC OY:STÄ

Saamiensa ostotarjousten perusteella Endero Oyj:n kokonaan omistama Terra Nova Group Oy on 30.6.2002 myynyt Menire Oyj:lle omistusosuutensa, 26,97 prosenttia Xenetic Oy:stä hintaan 600.000 euroa. Osakkeiden lisäksi kauppaan sisältyivät Xenetic Oy:n lainat Terra Nova Group Oy:ltä. Endero Oyj osti Terra Nova Group Oy:n koko osakekannan maaliskuussa 2002 Terra Nova Group Oy:n osakkaille suunnatulla osakeannilla. Terra Nova Group Oy:n omistuksessa olleiden Xenetic Oy:n osakkeiden myynnillä ei ole vaikutusta Endero Oyj:n ja Xenetic Oy:n väliseen hosting-palveluita koskevaan yhteistyöhön. Helsinki 1.7.2002 Endero Oyj